Brekke & Co Revisjon AS er et lokalt eiet revisjonsselskap i Bergen som vektlegger nærhet til kunden. Vi skal kjennetegnes ved et høyt servicenivå med grunnlag i integritet og kompetanse.

Vår primæraktivitet er revisjon av årsregnskap for ulikeselskapstyper.

Vi kan også bistå med beslektede tjenester som skatte- ogavgiftsrådgivning, bedriftsøkonomisk rådgivning, kvalitetssikring, samt andrespesialoppdrag.

I organisasjonen er vi til sammen 6 personer. 4 statsautoriserterevisorer, 1 registrert revisor og 1 medarbeider.

Vi holder til i kontorfellesskap i Fjellsdalen 3, 2 etasje. Viderehar vi avdelingskontor i Indre Arna.

Nyheter fra Revisorforeningen

Send oss en melding