Tjenester

Vår hovedaktivitet er lovpålagt revisjon av årsregnskap for selskaper, institusjoner, stiftelser og lag.
Våre ansatte har lang og bred erfaring fra en rekke bransjer og virksomhetsområder.

Vi kan også bistå med beslektede tjenester som


  • Skatte- og avgiftsrådgivning
  • Bedriftsøkonomisk rådgivning
  • Omstrukturering
  • Generasjonsskifte


Vi har også de nødvendige relasjoner om det skulle være behov for spesialkompetanse innen juridiske tjenester (advokatbistand), regnskapstjenester og eventuelle andre konsulenttjenester.